Terapie SpR

Tato metoda není:

  • lidové léčitelství
  • hypnóza či regrese
  • léčení pomocí přikládání rukou
  • náhrada běžné lékařské praxe

Spiritual restructuring

spirituální restrukturování

Tato metoda navazuje na Terapii SRT, zaměřuje se ale podrobněji na zkoumání problémů fyzického těla. Jde o velmi pečlivý proces zkoumání programů kostí, kloubů, svalů, orgánů. Systém spirituálního restrukturování pracuje na několika úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Je nejkompletnějším a nejúplnějším ze všech dosud známých systémů práce s vědomím. Zakladatelem této metody je stejně jako u Terapie SRT pan Robert E. Detzler.

upozornění

Nejsme poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickými pracovníky.

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí SRT vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie SRT může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

V rámci ČR je SRT metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.


Děkuji za Vaší rychlou pomoc s úrazem mého syna. Bolest a pískání v uchu po Vašem zásahu přestalo do druhého dne – přesně jak jste říkal.


Děkuji Vám za všechno, záda mě přestala bolet, spím, neberu prášky a dívám se na svět mnohem pozitivněji. Mockrát děkuji za energii, kterou jste mi dala a vrátila mi chuť do života.


Terapie SpR 1.100,- Kč / hod

objednejte se ještě dnes.