MAL

sustainability-3300869Unikátní MAL – Metoda Andělského Léčení přišla na svět v roce 2018 a jejím autorem je Petr Kořínek. Pracuje nejen s fyzickým tělem, ale i energetickými obaly těla, ve kterých odkrývá hluboce zakořeněné bloky a velmi rychlým způsobem je dokáže odstranit a pomoci tak od bolestí a problémů.

 

Objednávky:

Petr +420 608278576

e-mail: info@rajduse.cz

 

Upozornění

Nejsem poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickým pracovníkem.

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí MAL vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda metoda MAL může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

V rámci ČR je MAL metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.