SpR

physiotherapy-567021_1920SpR – Spiritual Restructuring (Spirituální restrukturování)

Metoda Spirituální restrukturování byla vyvinuta stejně jako SRT panem Robertem Detzlerem. Tento systém pracuje na několika úrovních: mentální, emocionální, fyzické a duchovní. Je nejkompletnějším a nejúplnějším ze všech dosud známých systémů práce s vědomím.

Podobně jako v SRT se terapeut napojí pomocí kyvadla na klientovo Vyšší Já a následně odstraňuje bloky, negativní programy, energie a psychická zranění zakódovaná ve fyzickém těle. Genetické kódy uložené v energetických obalech fyzického těla obsahují předprogramování, které může silně ovlivňovat život člověka – jak pozitivně, tak negativně a dokáže přinášet mentální, emocionální a fyzické problémy. Pomocí metody restrukturování dojde ke zpřístupnění těchto negativních genetických programů, k jejich vymazání a nahrazení pozitivními programy.

Práce na fyzickém těle představuje jemné, nebolestivé korekce svalů, které jsou příliš stáhnuté nebo naopak uvolněné a často bývají příčinou bolestí a problémů zad a kloubů.

Co vše se dá pomocí SPR řešit:

 • bolesti zad
 • zatuhlé svaly, klouby, šlachy
 • migrény a bolesti hlavy
 • problémy s dutinami
 • bolest čelistního kloubu
 • uši
 • zrak
 • vnitřní orgány
 • žlázy s vnitřní sekrecí
 • lymfatický systém
 • uvolnění emocionálního stresu
 • korekce chybného proudění dechu v těle
 • odstranění parazitů a duchovních parazitů
 • čištění a harmonizování čaker, aury

Objednávky: Gabriela +420 602748533  Petr +420 608278576

e-mail: info@rajduse.cz

Upozornění

Nejsme poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickými pracovníky.

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí SpR vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie SpR může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

V rámci ČR je SpR metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.