SRT pro domácí mazlíčky

1923Metoda SRT skvěle funguje i na zvířátka a mnohokrát se o tom přesvědčili naši klienti i jejich zvířecí miláčci. Vzhledem k tomu, že zvířecí dušička ještě nemá za sebou tolik nasbíraných negativních záznamů jako člověk, trvá čištění zpravidla kratší dobu. U našich zvířecích kamarádů řešíme většinou duchovní příčiny jejich zdravotních problémů, poruchy chování, agresivitu, strachy apod.

SRT – Spiritual Response Therapy (Terapie duchovní odpovědnosti)

je nenásilná duchovní terapie zaměřená na odblokování negativních programů v podvědomí, traumat a nevědomých bloků, které si vytváříme v průběhu tohoto i minulých životů. Vychází ze zákonů kvantové fyziky a fungování celého Universa. Jejím zakladatelem je pan Robert E. Detzler, který se vývoji a zdokonalování této metody věnoval od roku 1985.

Základem SRT je pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Konzultace probíhají v příjemné a pro klienta pohodlné atmosféře, kdy terapeut pracuje s kyvadlem a speciálními tabulkami.

Klient je po celou dobu při plném vědomí, v žádném případě nemá tato terapie nic společného s hypnozou či regresí. Touto metodou se mohou odblokovat např. různé strachy, fobie, únava, deprese, stavy úzkosti, nedostatek energie, nespavost, vztahové problémy, poruchy, alergie, různé formy závislosti a mnoho dalších psychických i zdravotních problémů. Účinkuje i na zvířata, odstraňuje negativní energie z prostorů a obydlí.

Tato metoda není:

  • lidové léčitelství
  • hypnoza či regrese
  • léčení pomocí přikládání rukou
  • náhrada běžné lékařské praxe

Objednávky: Gabriela +420 602 748 533  Petr +420 608 278 576

e-mail: info@rajduse.cz