SRT

OLYMPUS DIGITAL CAMERASRT – Spiritual Response Therapy (Terapie duchovní odpovědnosti)

je nenásilná duchovní terapie zaměřená na odblokování negativních programů v podvědomí, traumat a nevědomých bloků, které si vytváříme v průběhu tohoto i minulých životů. Vychází ze zákonů kvantové fyziky a fungování celého Universa. Jejím zakladatelem je pan Robert E. Detzler, který se vývoji a zdokonalování této metody věnoval od roku 1985.

Základem SRT je pečlivý proces zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů k odhalení a uvolnění skrytých bloků na zdraví, štěstí a duchovním růstu.

Konzultace probíhají v příjemné a pro klienta pohodlné atmosféře, kdy terapeut pracuje s kyvadlem a speciálními tabulkami.

Klient je po celou dobu při plném vědomí, v žádném případě nemá tato terapie nic společného s hypnozou či regresí. Touto metodou se mohou odblokovat např. různé strachy, fobie, únava, deprese, stavy úzkosti, nedostatek energie, nespavost, vztahové problémy, poruchy, alergie, různé formy závislosti a mnoho dalších psychických i zdravotních problémů. Účinkuje i na zvířata, odstraňuje negativní energie z prostorů a obydlí.

Tato metoda není:

  • lidové léčitelství
  • hypnoza či regrese
  • léčení pomocí přikládání rukou
  • náhrada běžné lékařské praxe

Objednávky: Gabriela +420 602 748 533  Petr +420 608 278 576

e-mail: info@rajduse.cz

Upozornění

Nejsme poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu zák. 372/2011 Sb. a ani zdravotnickými pracovníky.

Pacient by měl před podrobením se léčení pomocí SRT vždy svůj stav (zdravotní problémy) konzultovat s příslušným lékařem a dále konzultovat s lékařem, zda terapie SRT může či nemůže mít eventuální neblahý vliv na jeho zdraví. Případné změny zdravotního stavu (zhoršení, komplikace) pak opět konzultovat s lékařem.

V rámci ČR je SRT metoda vnímána dozorovými orgány na poli zdravotnictví jako metoda tzv. „alternativní”, kterou vzhledem ke stávající platné legislativě nelze považovat za zavedenou metodu (zák. č. 373/2011 Sb., § 33), není součástí doporučených léčebných postupů garantovaných odbornými lékařskými společnostmi, neprošla ověřováním (včetně účinku a bezpečnosti podávaných přírodních látek) a nelze tudíž dozorovými orgány na poli zdravotnictví garantovat její bezpečnost a účinnost. Veškeré procedury tak klient podstupuje po svém svobodném, informovaném rozhodnutí a na své riziko.